کارگاه هیپنوتیزم و سیلوا

 

با يادگيري پايين آوردن آگاهانه و هشيارانه سرعت بسامد امواج مغز به سطح آلفا ، مي توانيم ياد بگيريم كه چگونه نيمكره راست مغزمان را در انديشه هايمان به كار بنديم .

اين همان هدفي است كه متد سيلوا براي رسيدن به آن طراحي شده است . اين متد نخست به ما كمك مي كند با آگاهي و هشياري كامل به سطح آلفا برسيم و سپس با بكارگيري نيمكره راست مغزمان به هر خواسته اي برسيم . اين متد در تمام زمينه ها همراه هميشگي ماست سلامتي مان را بهبود مي بخشد حافظه مان را قوي مي كند توانائي يادگيري را افزايش مي دهد در كارو پيشه باعث پيشرفت ما مي شود . با بكارگيري نيمكره راست و چپ مغز توانائي هاي ما بيش از دو برابر مي شود .نيمكره چپ مغز نيمكره اي منطق گراست . نيمكره راست به عقل و منطق محدود نيست و دست مايه آن تصاوير ذهني است . اگر از خواسته خود تصوير ذهني به اين نيمكره ارائه كنيم و اگر ايمان داشته باشيم كه مي توانيم آن خواسته را برآورده كنيم و كافي است تا پاي صحبت مردم موفق بنشينيم تا متوجه شويم كه نيروي تمركز آنان چقدر گسترده و تصاوير ذهني شان چقدر نيرومند است .

نخستين گام ، يادگيري رسيدن به سطح آلفاست . پس بايد يادبگيريم كه چگونه هنگام تجسم و تخيل در اين سطح باقي بمانيم . با انجام دادن چند باره تمرين هاي آرامش بخش اين دوره ،‌به اين اطمينان خواهيد رسيد كه هر زمان بخواهيد مي توانيد به سطح آلفا برسيد .

تنها شرط موفقيت در متد سيلوا اين است كه حواسمان را به هرچه مي خواهيم درباره آن بينديشيم متمركز كنيم اگر افكار ديگري مزاحم شدند آنها را به حال خود رها كنيم و به موضوع اصلي بازگرديم . از هر گونه زور زدن بپرهيزيم و خودمان را به زور به آرامش وادار نكنيم .بلكه بايد ياد بگيريم به آرامش برسيم .

مغز انسان عضوي است كه از خود انرژي الكتريكي منتشر مي كند درست همان گونه كه قلب در هر دقيقه چندين بار مي تپد مغز نيز در هر ثانيه چندين بار با انتشار انرژي الكتريكي به تپش مي افتد . در خواب عميق تپش يا نوسان مغز بسيار آهسته است اما در خواب سبك كه روياها روي مي دهند مغز با سرعت بيشتري نوسان مي يابد .

در بيداري كامل سرعت نوسان مغز باز هم بيشتر مي شود كه دانشمندان به اين نوسانات در بيداري بتا مي گويند .هنگام استراحت و خواب سبك ،‌مغز با سرعتي آهسته تر و با بسامد ۷ تا ۱۴ ارتعاش يا دور درثانيه نوسان مي بايد كه به آن سطح امواج مغزي آلفا مي گويند . وقتي در خواب عميق هستيم نوسانات مغز ما وارد سطح تتا و دلتا مي شوند .

مغز نوزادان معمولا در آهسته ترين سطح يعني در سطح تتا و دلتا فعاليت مي كند بين ۷ تا ۱۴ سالگي بيشترين فعاليت مغز در سطح آلفا انجام مي پذيرد آن گاه به تدريج شروع به استفاده از آن بخش مغز مي شود كه با سطح بتا در ارتباط است . ما همگي توانائي استفاده از همه ظرفيت مغز خود را داريم اما ممكن است بدون اين كه تقصيري متوجه مان باشد اين توانائي را پرورش نداده باشيم .

با ورود به دوران نوجواني ، پديده اي شگفت رخ مي دهد ، شمار اندكي از هر دو بخش چپ و راست مغز براي انديشه ورزي استفاده مي كنند در حالي كه بيشتر مردم فقط بخش چپ مغزشان را به كار مي گيرند در واقع از هر ده نفر يك نفر به آن حداز بلوغ مي رسد كه قادر مي شود هر دو بخش مغزش را براي انديشه ورزي به كار برد . نود درصد باقي مانده فقط از نيمكره چپ مغز استفاده مي كنند .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:30  توسط ایوب عبدالله پور  |